O spoločnosti

Názov spoločnosti je akronym vyjadrujúci podstatu a ciele firmy:
  • Invention - nová myšlienka
  • Flash - nápad ako realizovať
  • Aim - správne zacielenie
  • Nail - správne prepojenie
  • Advantage - prínos pre klienta
V heraldike sa o modrej farbe v našom logu uvádza, že je farbou spravodlivosti, vernosti a dôvery.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Ifana so sídlom vo Svite vznikla v roku 2006. Náš tím tvorí 5 programátorov, ich počet sa rozširuje podľa množstva práce.

Ponúkame riešenia na rýchly prístup k údajom a zakladáme si na dlhodobých vzťahoch s klientmi a korektnej komunikácii.

Na zefektívnenie obchodných vzťahov a pokrytie projektových činností sme na základe našich skúsenosti pripravili softvér CRM a Evidencia projektov. Softvér sprehľadní prácu a čiastočne automatizuje procesy. Zlepší podporu a riadenie tímovej práce.

Pre očné optiky ponúkame softvér Evidencia optiky na evidenciu zákazníkov a zákazkových listov. Softvér sme vytvorili v spolupráci s očnými optikmi, so zameraním na jednoduchosť používania.

Advokátom a firemným právnikom uľahčí prácu softvér Nájdi Dlžníka. Hromadne skontroluje dlžníkov a upozorní na dôležité zmeny v spoločnostiach, ako je napríklad vyhlásenie konkurzu.

Sme partnerom spoločnosti Atollon pre oblasť nasadzovania a školenia rovnomenného CRM softvéru určeného obchodníkom.

Softvéry od Ifany sa okrem jednoduchosti používania, ktorú ocenia bežní užívatelia, vyznačujú možnosťou rozšírenia o nové funkcie.

Za výsledok nepovažujeme odovzdaný program, ale spokojného klienta.